Ondernemen

Ondernemen brengt risico’s met zich mee, met name financiële. De keuze van de rechtsvorm van een ondernemer kan belangrijke gevolgen hebben.
Ondernemen zonder kennis van de mogelijke gevolgen van de keuze voor een bepaalde rechtsvorm kan vervelende consequenties hebben. Onnodige risico’s kunnen worden vermeden door tijdig een deskundig advies in te winnen. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm maakt u onder begeleiding van de notaris in samenwerking met uw accountant of fiscalist. Zij kunnen u informeren over de rechtsvorm, de belastingtechnische- en erfrechtelijke aspecten en over de opvolgings- en overdrachtsaangelegenheden.

Onder de rubriek ondernemen vallen de navolgende werkzaamheden:

Het oprichten van een: 

  • B.V. (besloten vennootschap)
  • N.V. (naamloze vennootschap)
  • maatschap
  • V.O.F. (vennootschap onder firma)
  • C.V. (commanditaire vennootschap)
  • vereniging
  • stichting 

Wijzigingen van statuten van bovengenoemde vennootschappen / rechtspersonen

Overdracht van aandelen

Uitgifte van aandelen

Certificering van aandelen

Fusies

Reorganisaties

Bedrijfsopvolging

Fiscale aspecten op het gebied van:

  • omzetbelasting
  • overdrachtsbelasting

Notaris raadplegen?

Wij begeleiden u graag in het proces. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en kosten?